Директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Ръководител катедра
Катедра "Управление"
Надя Димитрова Миронова

Проф. д-р Надя Димитрова Миронова

Служебен E-mail: n.mironova@unwe.bg
Личен E-mail: mironovaunss@abv.bg
Телефон: (02) 8195 576
Кабинет: 1049
Консултации: понеделник 14-17.30 ч