Атанас Димитров Димитров

Гл.ас. д-р Атанас Димитров Димитров

Служебен E-mail: adimitrov@unwe.bg
Личен E-mail: adimitrov@e-dnrs.org
Телефон: (02) 8195 688
Кабинет: 2125а
Консултации: понеделник: 14:00 - 16:00 (онлайн)вторник: 10:00 - 12:00 (онлайн)

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л 8.10.2022 г. - 9.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Механизми за вземане на решения в ЕС Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 15.10.2022 г. - 16.10.2022 г. 9.00 - 17.30 4009 (карта) Международна и национална сигурност Икономика на отбраната и сигурността със спец. "Корпоративна сигурност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 29.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 3073 (карта) Администрация на вътрешния ред и сигурност Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 19.11.2022 г. 9.00 - 17.30 1083 (карта) Механизми за вземане на решения в ЕС Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800
Л 20.11.2022 г. 9.00 - 17.30 1083 (карта) Администрация на вътрешния ред и сигурност Икономика на отбраната и сигурността - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 58 5800