Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2020 г. 13.00 - 16.00 2015 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 616
21.1.2020 г. 12.00 - 15.00 4053 Международни отношения Право - напр. редовно бакалавър 615
21.1.2020 г. 9.00 - 11.00 2006 Геополитика Международни отношения -напр. редовно бакалавър 318
21.1.2020 г. 9.00 - 11.00 2006 Геополитика Политология -напр. редовно бакалавър 318