Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 11.40 - 14.10 3035 Международни отношения Право - напр. бакалаври редовно 616 616
Л вторник 16.50 - 20.05 2030 Геополитика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 Геополитика
Л вторник 16.50 - 20.05 2030 Геополитика Политология -напр. бакалаври редовно 318 Геополитика
Л четвъртък 12.25 - 14.55 2013 Международни отношения Право - напр. бакалаври редовно 615 615