Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 11.30 2023 Политика на разширяване на ЕС Международни отношения бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л петък 15.10 - 18.25 2013 Геополитика и геоикономика Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 Геопол.и геоикон.
Онлайн занятие » Л петък 15.10 - 18.25 2013 Геополитика и геоикономика Политология -напр. бакалаври редовно 319 Геопол.и геоикон.