Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л четвъртък 10.45 - 12.15 3037 Сравнителен анализ на теории за международните отношения Международни отношения бакалаври редовно 316 31600
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.25 - 14.55 3037 Европейско обединение и разширяване на ЕС Европеистика бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.45 И406 Глобална икономика и глобални рискове Международни отношения -напр. бакалаври редовно 318 ГИГР
Онлайн занятие » Л петък 12.30 - 15.45 И406 Глобална икономика и глобални рискове Политология -напр. бакалаври редовно 318 ГИГР