Година: 2011 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Андрей Георгиев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: За така наречените следприсъединителни кризи и проекти

Име на списание/издателство: сп."Международни отношения"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 230-248

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-45/2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана за он-лайн управление на преподавателските курсове в бакалавърската и магистърската програма по Международни отношения и Европеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: асистенти от Катедра "Международни отношения"

Описание: Проект на НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление "Политически науки"

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения" и Катедра "Политология"

Описание: проект по НИД

Начало: 10.10.2008

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-32/2009

Наименование: Критичен анализ на външната политика на Република България в периода 1997 - 2008 година

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения"

Описание: проект по НИД

Начало: 20.09.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Изготвяне на рецензии на студии и монографии (бр. рецензии)

Наименование: Неоидентичности в постмодерния свят

Автор/и: проф.д-р Динко Динков

Доказателство: рецензия

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-45/2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана за он-лайн управление на преподавателските курсове в бакалавърската и магистърската програма по Международни отношения и Европеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: асистенти от Катедра "Международни отношения"

Описание: Проект на НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2010 - Проект / Програма

Ръководство на университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление "Политически науки"

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения" и Катедра "Политология"

Описание: Проект по НИД

Начало: 10.10.2008

Край: 10.10.2011

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Участие като член в изпитни комисии за докторант и кандидат докторант (бр. докторанти)

Дата: 10.11.2010

Място на провеждане: София

Университет: УНСС

Факултет: Международна икономика и политика

Катедра: Международни отношения

Доказателство: Заповед № 2624/10.11.2010 на Зам.-Ректора по НИД

Забележка:

Брой: 1

Година: 2010 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03 НП-16/2009

Наименование: Първи международен форум за обществени науки на тема Глобализацията и кризата: социално икономически проекции и предизвикателства

Ръководител: проф.д.с.н. Михаил Мирчев

Колектив: преподаватели от УНСС

Описание: Научна проява

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: доц.д-р Андрей Георгиев

Година на публикуване: 2011

Заглавие: За следприсъединителните кризи и проекти

Име на списание/издателство: сп."Международни отношения"

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 71-86

Забележка: