Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Финанси и счетоводство с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600
Л сряда 14.15 - 17.30 211К (карта) Екология и устойчиво развитие Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 136 13600