Заместник-декан по научноизследователската дейност

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 П035 (карта) Икономика на околната среда и природните ресурси Екоикономика редовно бакалавър 144
годишна поправителна 12.9.2022 г. 11.00 П035 (карта) Икономика на околната среда и природните ресурси Аграрен бизнес редовно бакалавър 144
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П035 (карта) Екобизнес Екоикономика редовно бакалавър 144
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 П035 (карта) Ресурсен мениджмънт Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 134
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 П035 (карта) Управление на замърсяването на околната среда Екоикономика редовно бакалавър 144
годишна поправителна 15.9.2022 г. 15.00 3053 (карта) Екология и устойчиво развитие Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 16.9.2022 г. 11.00 5006 (карта) Управление на екологични конфликти Екоикономика редовно бакалавър 144