Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
У вторник 09.00 - 10.30 2060 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 613 6067
У вторник 10.45 - 12.15 4043 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 613 6066
У четвъртък 09.00 - 10.30 3033 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 614 6070
У четвъртък 10.45 - 12.15 3033 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 613 6068
У четвъртък 12.30 - 14.00 3033 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 613 6069
У събота 08.10 - 09.40 3033 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 614 6073
У събота 12.30 - 14.00 2093 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 614 6071
У събота 14.15 - 15.45 2093 Международно публично право Право - напр. бакалаври редовно 614 6072