Научен секретар
Катедра "Политология"
Александър Стоянов Димитров

Гл.ас. д-р Александър Стоянов Димитров

Служебен E-mail: a_dimitrov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 660
Кабинет: 1085A
Консултации: вторник: 14.00 -16.00ч., сряда: 14.00 -16.00ч.

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Dimitrov, A.
Заглавие: The Concept of Leader and Leadership in the Proto-Studies of Leadership. The European Tradition
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE, Issue 1
Страници от-до: 65-87
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Publishing Complex - UNWE
Място на публикуване (град, държава): Sofia, Bulgaria
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Димитров, А.
Заглавие: Политическите реалности в контекста на пандемичните дистопии
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Политически изследвания, брой 1-2
Страници от-до: 5-20
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): УИ "Св. Климент Охридски", Българска асоциация за политически науки
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2020 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Димитров, А.
Заглавие: Политически основи и съвременно развитие на либеразлизма в Европа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Европейските течения - оттук накъде?
Страници от-до: 51-66
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БУЛГАРРЕСУРС
Място на публикуване (град, държава): София, България
Година на публикуване: 2020
Месец на публикуване: 1
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Неиндексирано
Автор/и: Димитров, А.
Заглавие: Високите технологии, трансформацията на политическото и (бъдещето на) левицата (и левия избирател)
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Виртуални светове, социални мрежи и хуманизъм
Страници от-до: 310-352
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Димитров, А.
Заглавие: От среда на несигурност към национален разкол – случаят Сирия
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Научни трудове на УНСС, бр. 4
Страници от-до: 367-377
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 10
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: Dimitrov, A.
Заглавие: The Digital Age Leadership: A Transhumanistic Perspective
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Leadership Studies, Vol. 12, Issue 3
Страници от-до: 79-81
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Phoenix
Място на публикуване (град, държава): USA
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2018 Публикация

НИД - дейност: Студия / глава от книга (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Студия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: Евгений Кандиларов и Александър Димитров
Заглавие: Bulgaria-China Relationship: Between the National Development Strategy and Belt and Road Initiative
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Yearbook of UNWE
Страници от-до: 33-73
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Издателски комплекс на УНСС
Място на публикуване (град, държава): България
Година на публикуване: 2018
Месец на публикуване: 12
Процент участие в съавторство: 50
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България / международна организация / (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: The Apostleship in Politics
Наименование на сборник: Fulbright International Summer Institute 2014: Interdisciplinary Doctoral Papers
Страници от-до: 39-46
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Авангард Прима
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Иновационният социализъм в епохата, която ни предстои
Наименование на сборник: Заплахите пред демокрацията и Левицата
Страници от-до: 105-119
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НПИ "Димитър Благоев"
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Европа на национализмите
Наименование на сборник: Патриотизмът - спомен, блян или дълг
Страници от-до: 86-95
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Фондация „Солидарно общество“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 05
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Лицата на демагогията и кризата на европейското политическо лидерство
Наименование на сборник: Политическата демагогия на прехода
Страници от-до: 44-54
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Фондация „Солидарно общество“
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Четвъртата индустриална революция и бъдещето на социализма в Европа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Политически хоризонти, год. 1, бр. 1
Страници от-до: 60-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Център за исторически и политологически изследвания
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 03
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2017 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание, индексирано в Thomson Reuters/Web of Knowledge/ или Scopus (брой)
Вид проява: в чужбина
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано в Thomson Reuters
Автор/и: гл. ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Political Lesdership in Times of Crises- Theories and Models Worthy for Our Changing World
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Comparative Politics
Страници от-до: 25-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): University of Ljubljana
Място на публикуване (град, държава): Ljubljana
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Четвъртата индустриална революция и бъдещето на социализма в Европа
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Политически хоризонти
Страници от-до: 60-69
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): ЦИПИ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в индексирано научно списание (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: Индексирано
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Political Leadership in Times of Crisis – Theories and Models Worthy for our Changing World
Издание (наименование,том/кн./бр.№): Journal of Comparative Politics
Страници от-до: 25-39
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): Department of Political Science ADU Trencin,CAAPI Ljubljana,AMEU-ECM Maribor
Място на публикуване (град, държава): http://www.jofcp.org/jcp-current-issue/
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 01
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Иновационният социализъм в епохата, която ни предстои
Наименование на сборник: Заплахите пред демокрацията и Левицата
Страници от-до: 105-119
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): НПИ
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2017
Месец на публикуване: 02
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Доклад в сборник от научен форум в България (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Доклад
Вид издание: В научен форум
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Ватиканът по пътя на солидарността. Защо десницата в Европа завива наляво
Наименование на сборник: Морал и етика на солидарността в съвременното общество
Страници от-до: 56-65
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): БАН & ФСО
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 09
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Списания на три епохи
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Ново време
Страници от-до: 128-133
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп. Ново време
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 06
Процент участие в съавторство: 100
Забележка:

2016 Публикация

НИД - дейност: Статия в научно списание с редколегия (брой)
Вид проява: в България
Проява/дейност:
Вид публикация: Статия
Вид издание: С редколегия
Автор/и: ас. д-р Александър Димитров
Заглавие: Изборна зима или пролет на народите
Издание (наименование,том/кн./бр.№): сп. Ново време
Страници от-до: 47-60
Издател (изд-во,унив.,инст.,орг.,и т.н.): сп. Ново време
Място на публикуване (град, държава): София
Година на публикуване: 2016
Месец на публикуване: 11
Процент участие в съавторство: 100
Забележка: