Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 108К (карта) Икономическа култура Макроикономика бакалаври редовно 140 ИК
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 108К (карта) Икономическа култура Политическа икономия бакалаври редовно 140 ИК
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 108К (карта) Икономическа култура Икономика бакалаври редовно 140 ИК
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 108К (карта) Икономическа култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 411 ИК
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 12.15 4043 (карта) Икономическа култура Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 134 13400
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 3075 (карта) Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 412 Ик. култура
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 3075 (карта) Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 Ик. култура
Онлайн занятие » Л четвъртък 12.30 - 15.45 3075 (карта) Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 Ик. култура
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 15.45 403 (карта) Икономическа социология Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Аула (карта) Икономическа култура Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 16.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 913 91300
Онлайн занятие » Л 17.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 913 91300
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Икономическа култура Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 710 71000
Онлайн занятие » Л 20.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Икономическа социология Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 712 71200
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа социология Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » Л 27.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа социология Икономика бакалаври дистанционно 917 91700
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа социология Маркетинг бакалаври дистанционно 918 91800
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Икономическа социология Икономика бакалаври дистанционно 917 91700