Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Александрина Георгиева Мурджева

Доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева

Служебен E-mail: amurdjeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2068
Консултации: 2018/2019 Летен семестър Четвъртък 15:00-16:00 кабинет 2068

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
6.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2067 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
6.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2065 Информационни технологии за анализ на данни Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
6.6.2019 г. 9.00 - 12.00 2013 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
8.6.2019 г. 11.15 - 12.15 БИБЛ. Информатика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 2065 Информационни технологии за анализ на данни Статистика и иконометрия - 2 сем. редовно магистър 38
17.6.2019 г. 15.00 - 16.00 ТЦ Информатика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2013 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
20.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2013 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131