Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"
Александрина Георгиева Мурджева

Доц. д-р Александрина Георгиева Мурджева

Служебен E-mail: amurdjeva@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 204
Кабинет: 2068
Консултации: 2018/2019 Летен семестър Четвъртък 15:00-16:00 кабинет 2068

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Програмиране в платформено независими среди Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179
26.6.2019 г. 11.00 - 13.00 2013 Програмиране в бази данни Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 169
26.6.2019 г. 15.00 - 16.00 БИБЛ. Информатика Икономика и инфраструктура редовно бакалавър 198
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2013 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
26.6.2019 г. 9.00 - 11.00 2013 Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 179