Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2013 (карта) Складове от данни, езера от данни, контейнери от данни Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2013 (карта) Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2013 (карта) Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 149
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2013 (карта) Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 134
годишна поправителна 14.9.2022 г. 11.00 2013 (карта) Проектиране на складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 2013 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 149
годишна поправителна 14.9.2022 г. 9.00 2013 (карта) Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 134