Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 25.5.2021 г. 11.00 - 14.00 4007 Обекто-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 199
лятна редовна 25.5.2021 г. 14.00 - 16.00 5008 Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
лятна поправителна 10.6.2021 г. 11.00 - 13.00 2111 Обектно-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 133
лятна поправителна 10.6.2021 г. 9.00 - 11.00 2013 Обекто-ориентирано програмиране Бизнес информатика и комуникации редовно бакалавър 199