Научен секретар
Катедра "Информационни технологии и комуникации"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 09.00 - 10.30 5039 (карта) Научна етика Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л вторник 14.15 - 15.45 3074 (карта) Научна етика Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 159 15900
Л четвъртък 10.45 - 12.15 409К (карта) Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л четвъртък 12.30 - 14.00 2013 (карта) Основи на алгоритмизацията и програмирането Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 169 16900
Л четвъртък 09.00 - 10.30 4007 (карта) Програмиране в бази данни Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 14900
Л 28.10.2022 г. - 30.10.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 4.11.2022 г. - 6.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Проектиране и управление на складове от данни Бизнес информатика със спец. "Информационни технологии за бизнес анализи" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 25.11.2022 г. - 27.11.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Проектиране на складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 2.12.2022 г. - 4.12.2022 г. 9.00 - 17.30 2067 (карта) Проектиране на складове от данни Бизнес информатика - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 9.12.2022 г. - 11.12.2022 г. 9.00 - 17.30 2056 (карта) Складове от данни, езера от данни, контейнери от данни Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.12.2022 г. - 18.12.2022 г. 9.00 - 17.30 2056 (карта) Складове от данни, езера от данни, контейнери от данни Големи данни и изкуствен интелект - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
У вторник 10.45 - 12.15 2067 (карта) Технологии за изграждане на Уеб системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 1441
У вторник 12.30 - 14.00 2061 (карта) Технологии за изграждане на Уеб системи Бизнес информатика и комуникации бакалаври редовно 149 1440