Председател
Общо събрание на факултет "Управление и администрация"
Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 13.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2009 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 201
зимна редовна 14.1.2021 г. 9.00 - 13.00 5026 Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 228
зимна редовна 15.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 12.00 5026 Финансови модели в управлението Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
зимна поправителна 21.1.2021 г. 18.00 - 20.00 Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 24.1.2021 г. 10.00 - 12.00 5026 Финансови модели в управлението Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
зимна редовна 24.1.2021 г. 12.00 - 15.00 2007 Основи на управлението Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
зимна редовна 24.1.2021 г. 15.00 - 18.00 2007 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 202
зимна поправителна 25.1.2021 г. 9.00 - 12.00 5026 Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 228
зимна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 2009 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 202
зимна поправителна 30.1.2021 г. 11.00 - 13.00 2009 Основи на управлението Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър 135
годишна поправителна 30.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. дистанционно магистър 38
зимна поправителна 30.1.2021 г. 9.00 - 11.00 2005 Основи на управлението Администрация и управление редовно бакалавър 201