Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
годишна поправителна 12.9.2022 г. 9.00 3008 (карта) Основи на управлението Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 3075 (карта) Основи на управлението Публична администрация редовно бакалавър 204
годишна поправителна 15.9.2022 г. 11.00 3075 (карта) Основи на управлението Регионално развитие редовно бакалавър 204
годишна поправителна 15.9.2022 г. 9.00 3075 (карта) Основи на управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 203
годишна поправителна 17.9.2022 г. 11.00 5026 (карта) Финансови пазари и инструменти Бизнес администрация редовно бакалавър 234
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 5026 (карта) Делови игри в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 234
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 5026 (карта) Финансови модели в управлението Бизнес администрация със спец. "Висш мениджмънт" - 2 сем. редовно магистър 38
годишна поправителна 17.9.2022 г. 9.00 5026 (карта) Управленски игри и симулации Бизнес администрация - 2 сем. редовно магистър 38
Онлайн изпит » годишна поправителна 18.9.2022 г. 13.00 (карта) Управленски игри и симулации Бизнес администрация- 2 сем. -Хасково дистанционно магистър 78