Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » зимна редовна 21.1.2022 г. 9.00 Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 231
Онлайн изпит » зимна редовна 22.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Публична администрация редовно бакалавър 204
Онлайн изпит » зимна редовна 22.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Регионално развитие редовно бакалавър 204
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 12.00 Основи на управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 203
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна редовна 23.1.2022 г. 9.00 Основи на управлението Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Финансови пазари и инструменти Бизнес администрация редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Делови игри в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Финансови пазари и инструменти Бизнес администрация дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Финансови пазари и инструменти Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Делови игри в управлението Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Делови игри в управлението Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Делови игри в управлението Бизнес администрация дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 27.1.2022 г. 11.00 Делови игри в управлението Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 27.1.2022 г. 9.00 Моделиране и прогнозиране в управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 231
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 13.00 Основи на управлението Бизнес администрация редовно бакалавър 203
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 13.00 Основи на управлението Публична администрация редовно бакалавър 204
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 13.00 Основи на управлението Регионално развитие редовно бакалавър 204
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Бизнес икономика и мениджмънт с преп. на англ. редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Финанси и счетоводство с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Бизнес информатика и комуникации с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » зимна поправителна 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език редовно бакалавър 136
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Икономика с преподаване на англ.език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър
Онлайн изпит » условна сесия 29.1.2022 г. 15.00 Основи на управлението Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър