Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Вторник: 16.00 - 18.00 Четвъртък: 16.30 - 18.30
Научни интереси: Социално оценяване на политики и програми; корупция в постсоциалистическите общества; миграция и интеграция на имигранти; методология на емпиричните изследвания; качествени методи в емпиричните изследвания.