Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Вторник: 16.00 - 18.00 Четвъртък: 16.30 - 18.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 12.15 3034 (карта) Качествени методи в емпиричните изследвания Социология бакалаври редовно 410 41000
Л вторник 12.30 - 15.45 3075 (карта) Въведение в социологията Социология бакалаври редовно 400 Въвед. в соц.
Л вторник 12.30 - 15.45 3075 (карта) Въведение в социологията Медии и журналистика бакалаври редовно 500 Въвед. в соц.
Л вторник 12.30 - 15.45 3075 (карта) Въведение в социологията Медия икономика бакалаври редовно 501 Въвед. в соц.
Л четвъртък 18.30 - 21.00 5006 (карта) Социална оценка на политики, програми и проекти Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 18.30 - 21.00 5006 (карта) Социална оценка на политики, програми и проекти Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800