Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Вторник:12.30 - 14.30 Четвъртък: 12.00-13.00 17.30 - 18.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 09.00 - 10.30 3050 Качествени методи в емпиричните изследвания Социология бакалаври редовно 408 40800
У вторник 10.45 - 12.15 3050 Качествени методи в емпиричните изследвания Социология бакалаври редовно 408 4017
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3074 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 Въвед.в соц.
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3074 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 Въвед.в соц.
Л четвъртък 14.15 - 17.30 3074 Въведение в социологията Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 Въвед.в соц.
Л четвъртък 18.30 - 21.00 3061 Социална оценка на политики, програми и проекти Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Л четвъртък 18.30 - 21.00 3061 Социална оценка на политики, програми и проекти Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800