Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Вторник: 13.00-15.00 Сряда:13.00 - 15.00

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 2111 Социална оценка на политики, програми и проекти Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л понеделник 18.30 - 21.00 2111 Социална оценка на политики, програми и проекти Бизнес психология и социология - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 18 1800
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3060 Качествени методи в емпиричните изследвания Социология бакалаври редовно 409 40900
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 2013 Въведение в социологията Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 412 Въвед.в социол.
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 2013 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 519 Въвед.в социол.
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 2013 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 Въвед.в социол.