Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Вторник: 13.00-15.00 Сряда:13.00 - 15.00

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2119 Социална оценка на политики, програми и проекти Бизнес психология и социология - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 6.1.2021 г. 16.00 - 18.00 2119 Социална оценка на политики, програми и проекти Социология със спец. "Социални изследвания, анализи и проекти" - 2 сем. редовно магистър 18
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Въведение в социологията Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Въведение в социологията Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
зимна редовна 19.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2093 Качествени методи в емпиричните изследвания Социология редовно бакалавър 409