Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"
Андрей Иванов Нончев

Доц. д-р Андрей Иванов Нончев

Служебен E-mail: andrey.nonchev@unwe.bg
Личен E-mail: andrey.nonchev@gmail.com
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 1038
Консултации: Сряда:11.00 - 13.00 Четвъртък: 12.00-13.00 17.30 - 18.30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток