Директор
Център за социологически и психологически изследвания при УНСС
Ръководител катедра
Катедра "Икономическа социология"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток