Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник от 10:00 до 12:00 часа и четвъртък от 09:00 до 11:00 часа

Година: 2011 - Проект / Програма

Подготовка на университетски проекти (бр. проекти)

Номер : 1

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Евгения Делчева

Колектив: преподаватели от кат. ПАРР

Описание: изследват се инструментите за управление на качеството в публичния сектор

Дата на подаване: 07.02.2011

Вх. №: НИД НИ 1-7/2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : 2

Наименование: Инструменти за повишаване на качеството на публичните услуги

Ръководител: проф. Евгения Делчева

Колектив: преподаватели от кат. ПАРР

Описание: изследватк се инструментите за управление на качеството в публичния сектор

Начало: 01.03.2011

Край: 10.12.2013

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проява / Дейност

Участие с доклад/постер в на уни./нац./международен научен форум (бр. участия)

Номер : 1

Място на провеждане: София, България

Организатор: Международно висше бизнес училище

Автор/и: Александър Вълков, Деница Горчилова

Процент участие в съавторство: 50

Брой страници от-до: 115-131

Дата на провеждане: 17.06.2011

Дата на публикуване: 01.04.2011

Наименование на научния форум: Осма международна научно-практическа конференция "Преподаване, учене и качество във висшето образование - 2011"

Тема: Стъпка напред: от образователни стратегии и политики към резултати

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Бери, Леонард

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 40-40

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Битнер, Мери Джо

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 49-50

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Верига на стойността

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 55-56

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Гронрус, Кристиян

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 70-71

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Зайтамл, Валъри

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 115-116

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Лавлок, Кристофър

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 199-200

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Маркетинг на взаимоотношенията

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 213-214

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Маркетинг на държавни учреждения

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 214-215

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Маркетинг на услугите

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 215-217

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Медиамаркетинг

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 240-241

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Модел на качеството на услугите

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 267-268

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Проектиране на процесите на обслужване

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 348-348

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Публичен мениджмънт

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 355-355

Забележка:

Година: 2011 - Публикация

Разработване на научно-образователни и научнопопулярни статии и др. (до 20% от годишен норматив) (бр. материали)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2011

Заглавие: Социален маркетинг

Име на списание/издателство: Основни термини, използвани в учебния процес, том ІІ

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 396-397

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Десет Грешки при използване на SWOT-анализа в стратегическото маркетингово планиране в лечебните заведения

Име на списание/издателство: Икономически алтернативи

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 111-121

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана монография (книга) (бр. монографии)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Стратегическо управление на лечебните заведения. Клиентската перспектива във фокуса на здравните мениджъри.

Име на списание/издателство: Авангард Прима

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 266

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Alexander Valkov

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ten Mistakes at the Usage of the SWOT-Analysis in the Strategic Marketing Planning in the Healthcare Institutions

Име на списание/издателство: Economic Alternativesq issue 1

Място на публикуване: Sofia

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 93-104

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Александър Вълков

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Ефективността в управлението на лечебните заведения

Име на списание/издателство: Икономическа мисъл, бр. 3

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 48-68

Забележка:

Година: 2010 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка: