Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник от 10:00 до 12:00 часа и четвъртък от 09:00 до 11:00 часа
Научни интереси: управление на публичния сектор, анализ на публични политики, социален маркетинг, техники за вземане на управленски решения