Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник от 12:00 до 14:00 часа и четвъртък от 08:45 до 10:45 часа
Научни интереси: маркетинг в публичния сектор, управление на публичния сектор, социален маркетинг, управление на проекти и бюджетиране, техники за вземане на управленски решения