Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник от 10:00 до 12:00 часа и четвъртък от 09:00 до 11:00 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 14.00 308К (карта) Управление на публичния сектор Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400
Л понеделник 14.15 - 15.45 2023 (карта) Управление на публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 233 23300
Л вторник 14.15 - 15.45 4056 (карта) Управление на публичния сектор Регионално развитие бакалаври редовно 235 23500
Л вторник 16.00 - 17.30 4056 (карта) Институционална икономика Публична администрация бакалаври редовно 230 23000
Л вторник 17.45 - 21.00 1085 (карта) Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 17.45 - 21.00 5023 (карта) Публичен мениджмънт Управление и контрол на обществените поръчки - 2 сем - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л петък 12.30 - 15.45 2118 (карта) Медиен маркетинг Медия икономика бакалаври редовно 516 51600
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 15.45 302 (карта) Управление на публичния сектор Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 732 73200
Онлайн занятие » Л 30.10.2021 г. 9.00 - 15.00 (карта) Публичен мениджмънт и политики Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 31.10.2021 г. 9.00 - 14.00 (карта) Публичен мениджмънт и политики Местно самоуправление - 2 сем. Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 13.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Управление на публичния сектор Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 732 73200
Онлайн занятие » Л 11.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на публичния сектор Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 936 93600
Онлайн занятие » Л 12.12.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Управление на публичния сектор Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 936 93600