Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 427
Кабинет: 2033
Консултации: понеделник от 12:00 до 14:00 часа и четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 ПВП
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 ПВП
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 ПВП
Л вторник 09.00 - 10.30 2015 Управление на публичния сектор Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Л вторник 10.45 - 12.15 3006 Институционална икономика Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л вторник 12.30 - 14.00 2023 Управление на публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Л вторник 17.45 - 21.00 2119 Анализ на публичната политика Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Л четвъртък 09.00 - 10.30 2023 Публична власт и политики Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Л четвъртък 10.45 - 12.15 2023 Управление на публичния сектор Регионално развитие бакалаври редовно 229 22900
Л четвъртък 17.45 - 21.00 3067 Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л петък 09.00 - 10.30 2023 Публична власт и политики Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Л петък 10.45 - 12.15 2023 Публична власт и политики Регионално развитие бакалаври редовно 229 22900
Л петък 12.30 - 14.00 2023 Управление на публичния сектор Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л петък 17.45 - 21.00 2121 Публичен мениджмънт и политики Електронно управление - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 5.10.2019 г. - 6.10.2019 г. 9.00 - 15.00 2099 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 19.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2009 Управление на публичния сектор Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 19.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2009 Управление на публичния сектор Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 19.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2009 Управление на публичния сектор Регионално развитие бакалаври дистанционно 935 93500
Л 16.11.2019 г. 9.00 - 16.45 406 Управление на публичния сектор Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 73100
У 17.11.2019 г. 9.00 - 16.45 406 Управление на публичния сектор Бизнес администрация - Хасково бакалаври дистанционно 731 7302
Л 23.11.2019 г. 9.00 - 16.45 5022 Управление на публичния сектор Публична администрация бакалаври дистанционно 934 93400
Л 24.11.2019 г. 9.00 - 15.45 3032А Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 30.11.2019 г. 9.00 - 16.45 2094 Институционална икономика Публична администрация бакалаври дистанционно 934 93400
Л 14.12.2019 г. 9.00 - 11.30 3007 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800