Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник от 12:00 до 14:00 часа и четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 2118 Институционална икономика Макроикономика бакалаври редовно 180 ИнИ
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 15.45 2118 Институционална икономика Икономика бакалаври редовно 180 ИнИ
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 3067 Анализ на публичната политика Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. 9.00 - 16.45 3073 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 Аула Институционална икономика Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 16.45 Аула Институционална икономика Икономика - Хасково бакалаври дистанционно 708 70800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. - 5.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3072 Интегрирани маркетингови комуникации Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 11.4.2020 г. - 12.4.2020 г. 9.00 - 16.45 3072 Интегрирани маркетингови комуникации Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Институционална икономика Икономика бакалаври дистанционно 909 90900
Онлайн занятие » Л 26.4.2020 г. 9.00 - 16.45 ИСК402 Институционална икономика Икономика бакалаври дистанционно 909 90900
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3073 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 10.5.2020 г. 12.30 - 20.15 3072 Интегрирани маркетингови комуникации Медии и журналистика със спец. "Връзки с обществеността" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 58 5800