Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Личен E-mail: Alexander_Valkov@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
19.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2123 Анализ на публичната политика Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
27.1.2018 г. 12.00 - 14.00 2113 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
27.1.2018 г. 15.00 - 17.00 2113 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 98
27.1.2018 г. 15.00 - 17.00 2113 Анализ на публичната политика Публични финанси - 4 сем. дистанционно магистър 48
29.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3074 Управление на публичния сектор Регионално развитие редовно бакалавър 220
29.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Управление на публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 218
31.1.2018 г. 14.00 - 16.00 4056 Институционална икономика Публична администрация дистанционно бакалавър 932
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Публичен мениджмънт и политики Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Анализ на публичната политика Публични финанси - 4 сем. дистанционно магистър 48
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 98
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Анализ на публичната политика Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
31.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4056 Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
1.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3074 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 223
1.2.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 221
4.2.2018 г. 10.00 - 12.00 4056 Управление на публичния сектор Публична администрация дистанционно бакалавър 932
5.2.2018 г. 14.00 - 16.00 3073 Институционална икономика Публична администрация дистанционно бакалавър 932
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4053 Анализ на публичната политика Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4053 Институционална икономика Публична администрация редовно бакалавър 218
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4053 Анализ на публичната политика Публични финанси - 3 сем. дистанционно магистър 48
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4053 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4053 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.2.2018 г. 12.00 - 14.00 3074 Управление на публичния сектор Регионално развитие редовно бакалавър 220
6.2.2018 г. 12.00 - 14.00 3074 Управление на публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 218
6.2.2018 г. 15.00 - 17.00 3073 Управление на публичния сектор Публична администрация дистанционно бакалавър 932
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 221
7.2.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 223