Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Личен E-mail: Alexander_Valkov@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
15.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3074 Институционална икономика Публична администрация 218
17.1.2018 г. 16.00 - 18.00 4054 Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. 38
17.1.2018 г. 18.00 - 20.00 4054 Публичен мениджмънт и политики Електронно управление - 2 сем. 38
19.1.2018 г. 16.00 - 18.00 2123 Анализ на публичната политика Публични финанси - 2 сем. 48
27.1.2018 г. 12.00 - 14.00 2113 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. 38
27.1.2018 г. 15.00 - 17.00 2113 Анализ на публичната политика Публични финанси - 4 сем. 48
27.1.2018 г. 15.00 - 17.00 2113 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. 98
29.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3074 Управление на публичния сектор Регионално развитие 220
29.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Управление на публичния сектор Публична администрация 218
31.1.2018 г. 14.00 - 16.00 4056 Институционална икономика Публична администрация 932
1.2.2018 г. 11.00 - 13.00 3074 Публична власт и политики Регионално развитие 223
1.2.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Публична власт и политики Публична администрация 221
4.2.2018 г. 10.00 - 12.00 4056 Управление на публичния сектор Публична администрация 932