Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Личен E-mail: Alexander_Valkov@yahoo.com
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник от 12:00 до 14:00 часа и Четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
3.6.2018 г. 9.00 - 11.00 406 Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
4.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Медиамаркетинг Медия икономика редовно бакалавър 510
4.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3074 Медиамаркетинг Медии и журналистика редовно бакалавър 509
8.6.2018 г. 9.00 - 13.00 2015 Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 160
8.6.2018 г. 9.00 - 13.00 2015 Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 160
10.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2094 Анализ на публичната политика Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
10.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2122 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
12.6.2018 г. 15.00 - 17.00 2030 Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 905
14.6.2018 г. 16.00 - 18.00 2122 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
14.6.2018 г. 18.00 - 20.00 2121 Анализ на публичната политика Публични финанси - 3 сем. редовно магистър 48
19.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3037 Медиамаркетинг Медии и журналистика редовно бакалавър 509
19.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3037 Медиамаркетинг Медия икономика редовно бакалавър 510
21.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3008 Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 905
22.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2094 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
22.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2094 Анализ на публичната политика Публични финанси - 2 сем. редовно магистър 48
22.6.2018 г. 13.00 - 15.00 2094 Анализ на публичната политика Публични финанси - 4 сем. дистанционно магистър 48
22.6.2018 г. 15.00 - 17.00 2094 Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
22.6.2018 г. 15.00 - 17.00 2094 Публичен мениджмънт и политики Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
22.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3034 Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 160
22.6.2018 г. 9.00 - 11.00 3034 Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 160
24.6.2018 г. 11.00 - 13.00 403 Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706
26.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4053 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 221
26.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4053 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 223
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Медиамаркетинг Медии и журналистика редовно бакалавър 509
27.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Медиамаркетинг Медия икономика редовно бакалавър 510
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Институционална икономика Публична администрация дистанционно бакалавър 932
27.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Институционална икономика Публична администрация редовно бакалавър 218
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Институционална икономика Икономика редовно бакалавър 160
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Институционална икономика Макроикономика редовно бакалавър 160
28.6.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Институционална икономика Икономика дистанционно бакалавър 905
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Управление на публичния сектор Регионално развитие редовно бакалавър 220
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Управление на публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 218
28.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2023 Управление на публичния сектор Публична администрация дистанционно бакалавър 932
30.6.2018 г. 13.00 - 14.30 502 Институционална икономика Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706