Ръководител катедра
Катедра "Публична администрация"
Александър Иванов Вълков

Доц. д-р Александър Иванов Вълков

Служебен E-mail: alexander.valkov@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 427
Кабинет: 2033
Консултации: понеделник от 12:00 до 14:00 часа и четвъртък от 08:45 до 10:45 часа

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.1.2020 г. 16.00 - 18.00 3006 Институционална икономика Публична администрация дистанционно бакалавър 934
13.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Институционална икономика Публична администрация редовно бакалавър 224
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 2099 Анализ на публичната политика Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
18.1.2020 г. 11.00 - 13.00 2099 Анализ на публичната политика Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 2006 Управление на публичния сектор Регионално развитие дистанционно бакалавър 935
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 2006 Управление на публичния сектор Бизнес администрация дистанционно бакалавър 935
18.1.2020 г. 13.00 - 15.00 2006 Управление на публичния сектор Публична администрация дистанционно бакалавър 935
18.1.2020 г. 9.00 - 11.00 2099 Здравен маркетинг Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
20.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 229
20.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Публична власт и политики Бизнес администрация редовно бакалавър 228
21.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 227
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2121 Публичен мениджмънт Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
22.1.2020 г. 18.00 - 20.00 2121 Публичен мениджмънт и политики Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
25.1.2020 г. 9.00 - 11.00 Аула Управление на публичния сектор Бизнес администрация - Хасково дистанционно бакалавър 731
27.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Управление на публичния сектор Регионално развитие редовно бакалавър 229
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 411
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 517
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518
27.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Управление на публичния сектор Бизнес администрация редовно бакалавър 228
28.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Управление на публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 227
28.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Управление на публичния сектор Публична администрация редовно бакалавър 224
29.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2023 Управление на публичния сектор Публична администрация дистанционно бакалавър 934