Ръководител катедра
Катедра "Политология"
Блага Иванова Благоева

Доц. д-р Блага Иванова Благоева

Служебен E-mail: b.blaguoyeva@unwe.bg
Личен E-mail: blagablagoeva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: сряда: 16.00 -18.00ч., четвъртък: 16.30 -18.30ч.
Научни интереси: политическа философия; политическа история; политическа култура; съвременни политически системи; политически маркетинг