Ръководител катедра
Катедра "Политология"
Научни интереси: политическа философия; политическа история; политическа култура; съвременни политически системи; политически маркетинг