Ръководител катедра
Катедра "Политология"
Блага Иванова Благоева

Доц. д-р Блага Иванова Благоева

Служебен E-mail: b.blaguoyeva@unwe.bg
Личен E-mail: blagablagoeva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: сряда: 16.00 -18.00ч., четвъртък: 16.30 -18.30ч.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 1083 Българска политическа култура Политология бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 15.45 2118 Политическа култура Политология бакалаври редовно 318 31800
Онлайн занятие » Л четвъртък 18.30 - 21.00 3039 Етикет и протокол в политиката и бизнеса Политика и бизнес - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 68 6800