Ръководител катедра
Катедра "Политология"
Блага Иванова Благоева

Доц. д-р Блага Иванова Благоева

Служебен E-mail: b.blaguoyeva@unwe.bg
Личен E-mail: blagablagoeva@abv.bg
Телефон: (02) 8195 490
Кабинет: 3089
Консултации: сряда: 16.00 -18.00ч., четвъртък: 16.30 -18.30ч.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 18.5.2021 г. 18.00 - 20.00 3063 Етикет и протокол в политиката и бизнеса Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
лятна редовна 19.5.2021 г. 11.00 - 13.00 2118 Българска политическа култура Политология редовно бакалавър 317
лятна редовна 19.5.2021 г. 9.00 - 11.00 2118 Политическа култура Политология редовно бакалавър 318
лятна поправителна 1.6.2021 г. 16.00 - 18.00 2118 Етикет и протокол в политиката и бизнеса Политика и бизнес - 2 сем. редовно магистър 68
лятна поправителна 8.6.2021 г. 10.00 - 11.00 2118 Българска политическа култура Политология редовно бакалавър 317
лятна поправителна 8.6.2021 г. 9.00 - 10.00 2118 Политическа култура Политология редовно бакалавър 318