Директор
Университетски център по интелектуална собственост към УНСС

Борислав Михайлов Борисов

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

Почетен професор на УНСС

Катедра "Творчески индустрии и интелектуална собственост"

Бизнес факултет

CV CV: български

E-mail Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 862 94 97

Office Кабинет: 1074


Добре дошли в моя блог

Welcome to UNWE Blogs. Това е моят блог. Тук можете да намерите информация за научноизследователската и преподавателската ми дейност.