Борислав Михайлов Борисов

Проф. д-р Борислав Михайлов Борисов

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: bborisov@unwe.bg
Телефон: (02) 862 94 97
Кабинет: 1074

Година: 2010 - Публикация

Изготвяне на рецензия за публична защита на дисертационен и хабилит. труд (бр. рецензии)

Наименование: хабилитационнен труд на тема: "Конкуренция и ценообразуване в търговията на дребно"

Автор/и: проф.д-р Йорданка Владимирова

Доказателство: 25.06.2010 г. Специализиран съвет по отраслова и фирмена икономика

Забележка: