Борислав Андреев Боянов

Гл.ас. д-р Борислав Андреев Боянов

Служебен E-mail: b.boyanov@unwe.bg
Личен E-mail: bboyanov@unwe.eu
Телефон: 028195612
Кабинет: 1054
Консултации: вторник от 8.30 до 10.30; четвъртък от 8.30 до 10.30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » У понеделник 10.45 - 12.15 3033 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 1039
Онлайн занятие » У понеделник 12.30 - 14.00 2109 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 1038
Онлайн занятие » У вторник 10.45 - 12.15 3032А Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 1034
Онлайн занятие » У вторник 12.30 - 14.00 3032А Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 1033
Онлайн занятие » У вторник 14.15 - 15.45 3006 Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 1032
Онлайн занятие » У вторник 16.00 - 17.30 2093 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 1036
Онлайн занятие » У четвъртък 10.45 - 12.15 4046 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 1035
Онлайн занятие » У четвъртък 12.30 - 14.00 3034 Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 1030
Онлайн занятие » У четвъртък 14.15 - 15.45 2109 Финансово счетоводство Финанси бакалаври редовно 103 1031
Онлайн занятие » У четвъртък 16.00 - 17.30 5022 Финансово счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 104 1037
Онлайн занятие » Л петък 18.30 - 21.00 1058 Международни счетоводни стандарти Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. 9.00 - 14.00 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » Л 20.9.2020 г. 9.00 - 15.00 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 72500
Онлайн занятие » У 26.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол - Хасково ДО бакалаври дистанционно 725 7206
Онлайн занятие » Л 27.9.2020 г. 9.00 - 13.00 Финансово счетоводство Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 7.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 8.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по финансово счетоводство Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 14.00 Основи на счетоводството Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.12.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600
Онлайн занятие » Л 6.12.2020 г. 9.00 - 16.45 Основи на счетоводството Финанси,счетоводство и контрол-Хасково бакалаври дистанционно 726 72600