Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035
Научни интереси: Икономическа социология; икономическа култура; властта в икономическите организации; стратификация и маргинализация в обществото; маркетингови и социологически изследвания