Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 513 Икономич.култура
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 514 Икономич.култура
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 409 Икономич.култура
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 408 ИКК
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия бакалаври редовно 170 ИКК
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология бакалаври редовно 408 ИКК
Л 6.10.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 907 90700
Л 7.10.2018 г. 9.00 - 16.45 2030 Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 907 90700
Л 10.11.2018 г. 9.00 - 15.00 4041 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 11.11.2018 г. 9.00 - 14.00 4041 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800