Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 407 40700
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология бакалаври редовно 407 40700
Л вторник 14.15 - 17.30 2023 Икономическа култура Икономика бакалаври редовно 160 16000
Л вторник 14.15 - 17.30 2023 Икономическа култура Макроикономика бакалаври редовно 160 16000
Л вторник 14.15 - 17.30 2023 Икономическа култура Политическа икономия бакалаври редовно 160 16000
Л 7.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3049 Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 905 90500
Л 8.10.2017 г. 9.00 - 16.45 3049 Икономическа култура Икономика бакалаври дистанционно 905 90500
Л 2.12.2017 г. - 3.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3073 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 98 9800