Омбудсман

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 515 Икономич.култура
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 Икономич.култура
Л понеделник 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 410 Икономич.култура
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономика бакалаври редовно 180 ИкК
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология бакалаври редовно 409 ИкК
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Макроикономика бакалаври редовно 180 ИкК
Л сряда 10.45 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия бакалаври редовно 180 ИкК
Л 9.11.2019 г. 9.00 - 15.00 2099 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 10.11.2019 г. 9.00 - 14.00 2099 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 38 3800