Омбудсман

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
25.5.2019 г. 11.00 - 13.00 2092 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38