Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2018 г. 13.00 - 15.00 2122 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
11.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3031 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2018 г. 14.00 - 16.00 5008 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономика дистанционно бакалавър 905
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Макроикономика редовно бакалавър 160
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 160
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономика редовно бакалавър 160
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология редовно бакалавър 407
26.6.2018 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 407
1.7.2018 г. 11.00 - 12.30 505 Икономическа култура Икономика - Хасково дистанционно бакалавър 706