Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
13.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2093 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. 98
15.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия 160
15.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Икономическа култура Икономика 160
15.1.2018 г. 11.00 - 13.00 2023 Икономическа култура Макроикономика 160
15.1.2018 г. 13.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология 407
15.1.2018 г. 13.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Социология 407
15.1.2018 г. 15.00 - 17.00 2023 Икономическа култура Икономика 905