Омбудсман
Благой Тодоров Колев

Проф. д-р Благой Тодоров Колев

Почетен професор на УНСС
Служебен E-mail: blagojk@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 481
Кабинет: 2035

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
20.1.2019 г. 14.00 - 16.00 2094 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
21.1.2019 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 170
21.1.2019 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Социология редовно бакалавър 408
21.1.2019 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
1.2.2019 г. 16.00 - 18.00 3036 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
2.2.2019 г. 13.00 - 16.00 2005 Икономическа култура Икономика дистанционно бакалавър 907
4.2.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 170
4.2.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология редовно бакалавър 408
4.2.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408
4.2.2019 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 409
4.2.2019 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
4.2.2019 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514
4.2.2019 г. 16.00 - 18.00 2013 Икономическа култура Икономика дистанционно бакалавър 907
5.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2109 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38