Омбудсман

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
10.6.2019 г. 16.00 - 18.00 5007 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
18.6.2019 г. 11.00 - 13.00 1082 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 409
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 513
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 514
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 170
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономика дистанционно бакалавър 907
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Социология редовно бакалавър 408
24.6.2019 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 408