Омбудсман

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » годишна поправителна 26.1.2021 г. 16.00 - 18.00 - Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38