Омбудсман

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
11.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4055 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
13.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Макроикономика редовно бакалавър 180
13.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Икономика редовно бакалавър 180
13.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 180
13.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
14.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
14.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 515
14.1.2020 г. 12.00 - 15.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516
27.1.2020 г. 18.00 - 20.00 3060 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
4.2.2020 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Макроикономика редовно бакалавър 180
4.2.2020 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономика редовно бакалавър 180
4.2.2020 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Политическа икономия редовно бакалавър 180
4.2.2020 г. 12.00 - 14.00 2023 Икономическа култура Икономическа социология и психология редовно бакалавър 409
4.2.2020 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 410
4.2.2020 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 515
4.2.2020 г. 14.00 - 16.00 2023 Икономическа култура Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516
4.2.2020 г. 14.00 - 16.00 2023 Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38