Омбудсман

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » 6.6.2020 г. 11.00 - Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
Онлайн изпит » 11.6.2020 г. 16.00 - Социология Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38