Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика
Ръководител катедра
Катедра "Наказателноправни науки"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 12.30 - 14.00 2015 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 607 СРС
Л сряда 12.30 - 14.00 2015 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 608 СРС
Л сряда 14.15 - 17.30 3049 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 608 60800