Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика
Ръководител катедра
Катедра "Наказателноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2019 г. 9.00 - 13.00 4053 Наказателнопроцесуално право Право редовно бакалавър 608
11.6.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Специални разузнавателни средства Право редовно бакалавър 607
11.6.2019 г. 9.00 - 12.00 4053 Специални разузнавателни средства Право редовно бакалавър 608
18.6.2019 г. 9.00 - 12.00 3034 Специални разузнавателни средства Право редовно бакалавър 607
18.6.2019 г. 9.00 - 12.00 3034 Специални разузнавателни средства Право редовно бакалавър 608
19.6.2019 г. 9.00 - 13.00 4053 Наказателнопроцесуално право Право редовно бакалавър 608