Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика
Ръководител катедра
Катедра "Наказателноправни науки"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток