Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток