Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 17.30 4053 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 612 61200
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 3049 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 611 СРС
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 3049 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 612 СРС