Директор
Научноизследователски център за наказателно правосъдие, криминология и криминалистика

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 14.00 3049 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 609 СРС
Онлайн занятие » Л сряда 12.30 - 14.00 3049 Специални разузнавателни средства Право бакалаври редовно 610 СРС
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 4053 Наказателнопроцесуално право Право бакалаври редовно 610 61000