Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-10/2008

Наименование: Разработване на методическо пособие за четене и писане на научен текст за целите на обучението в бакалавърските програми в професионално направление “Политически науки

Ръководител: доц. д-р Андрей Георгиев

Колектив: гл. ас. Мария Бакалова, ст. ас. Пламен Ралчев

Описание: проект по НИД

Начало: 27.10.2008

Край: 30.06.2011

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-29/2009

Наименование: Изпитанията пред членството на България в ЕС

Ръководител: доц.д-р Динко Динков

Колектив: Преподаватели от катедра "Международни отношения"

Описание: проект по НИД

Начало: 30.09.2009

Край: 30.06.2012

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : НИД 21.03-43/2009

Наименование: Политическите науки във УНСС с лице към бизнеса

Ръководител: доц. д-р Ивка Цакова

Колектив: продаватли от катедри катедри “Политология” и “Статистика и иконометрия”

Описание: проект по НИД

Начало: 22.10.2009

Край: 10.12.2011

Забележка:

Година: 2011 - Друго

Работа с информационни източници

Забележка:

Година: 2011 - Проект / Програма

Участие в университетски проект (бр. проекти)

Номер : Проект No. 21.03-45 от 2009

Наименование: Развитие на интерактивна интернет страница на катедра "Международни отношения" с интегрирана за он-лайн управление на преподавателските курсове в бакалавърската и магистърската програма по Международни отношения и Европеистика

Ръководител: доц.д-р Андрей Георгиев

Колектив: преподаватели от Катедра "Международни отношения"

Описание: проект по НИД

Начало: 22.06.2009

Край: 22.06.2011

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Имиграция и тероризъм

Име на списание/издателство: Експерт

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 12

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Влияние на имиграционните общност върху обществната сигурност на държавите-членки на ЕС

Име на списание/издателство: Международни отношения

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 8 стр. от 75 до 83 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Развитие на българската имиграционна политика в контекста на интеграцията в Шенгенското пространство

Име на списание/издателство: Международна политика

Място на публикуване: гр. Благоевград

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 28 от 45 до 73 стр.

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: Имиграционната политика на Гърция

Име на списание/издателство: Knowledge society

Място на публикуване: гр. София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 11

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: „Развитие на българската имиграционна политика в контекста на интеграцията в Шенгенското пространство”

Име на списание/издателство: ИМОС - Интернет издание за история, международни отношения и сигурност

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 17-27

Забележка:

Година: 2010 - Публикация

Публикувана статия в българско научно списание (бр. статии)

Автор/и: гл.ас.д-р Бойко Вълчев

Година на публикуване: 2010

Заглавие: “Влияние на имиграционните общности върху обществената сигурност на държавите-членки на ЕС”

Име на списание/издателство: сп."Международни отношения", бр.4

Място на публикуване: София

Процент участие в съавторство: 100

Брой страници от-до: 91-100

Забележка: