Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"
Научни интереси: история на международните отношения, европейска интеграция, миграционни процеси, етническа и национална идентичност, икономическа сигурност