Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 09.00 - 11.30 311К Обща външна политика и политика на сигурност на Европейския съюз Международни отношения бакалаври редовно 318 31800
Л сряда 12.25 - 14.55 3007 Обща европейска политика на сигурност и отбрана Европеистика бакалаври редовно 318 31800