Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 2121 Европейска политика на България Европеистика бакалаври редовно 317 31700
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 3075 История на външната политика на България Международни отношения -напр. бакалаври редовно 319 История на ВП на Б
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 3075 История на външната политика на България Политология -напр. бакалаври редовно 319 История на ВП на Б
Онлайн занятие » Л сряда 14.15 - 17.30 4056 История на МО след I световна война Международни отношения бакалаври редовно 318 31800
Онлайн занятие » Л петък 10.45 - 14.00 3037 Външна политика на Република България Международни отношения бакалаври редовно 317 31700