Заместник-ръководител катедра
Катедра "Международни отношения"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
лятна редовна 17.5.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 История на външната политика на България Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
лятна редовна 17.5.2021 г. 9.00 - 12.00 3075 История на външната политика на България Политология -напр. редовно бакалавър 319
лятна редовна 19.5.2021 г. 11.00 - 13.00 3074 Външна политика на Република България Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна редовна 19.5.2021 г. 9.00 - 11.00 3074 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 318
лятна редовна 20.5.2021 г. 9.00 - 11.00 4056 Европейска политика на България Европеистика редовно бакалавър 317
лятна поправителна 9.6.2021 г. 11.00 - 13.00 4056 Външна политика на Република България Международни отношения редовно бакалавър 317
лятна поправителна 9.6.2021 г. 13.00 - 15.00 2118 Европейска политика на България Европеистика редовно бакалавър 317
лятна поправителна 9.6.2021 г. 9.00 - 11.00 4056 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 318
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 3075 История на външната политика на България Международни отношения -напр. редовно бакалавър 319
лятна поправителна 11.6.2021 г. 11.00 - 13.00 3075 История на външната политика на България Политология -напр. редовно бакалавър 319