Християн Анастасов Танушев

Доц. д-р Християн Анастасов Танушев

Служебен E-mail: ctanushev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Понеделник 16.00 - 20.00 часа Онлайн
Научни интереси: Прогнозиране на финансовите пазари; деривативни финансови инструменти; международен маркетинг; фирмено планиране; финансиране на здравеопазването