Научни интереси: Прогнозиране на финансовите пазари; деривативни финансови инструменти; международен маркетинг; фирмено планиране; финансиране на здравеопазването