Заместник-декан по научноизследователската дейност
Факултет "Управление и администрация"
Научни интереси: Прогнозиране на финансовите пазари; деривативни финансови инструменти; международен маркетинг; фирмено планиране; финансиране на здравеопазването