Християн Анастасов Танушев

Доц. д-р Християн Анастасов Танушев

Служебен E-mail: ctanushev@unwe.bg
Телефон: (02) 8195 413
Кабинет: 3024
Консултации: Понеделник 16.00 - 19.00 часа Вторник 17.30 - 18.30 часа

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 09.00 - 10.30 3008 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 186 18600
Онлайн занятие » Л понеделник 11.45 - 14.15 4005 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври редовно 176 17600
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 17.30 2007 Прогнозиране и планиране Приложна информатика,комуникации и иконометрия бакалаври редовно 199 19900
Онлайн занятие » Л понеделник 14.30 - 16.00 3061 Балансирана система от показатели Маркетинг и стратегическо планиране с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Онлайн занятие » Л вторник 18.30 - 21.00 3002 Стратегии за бизнес преговори Корпоративни стратегии и дигитални трансформации - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3031 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 2.5.2020 г. 9.00 - 16.45 3031 Парични и капиталови пазари Маркетинг - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2122 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 910 91000
Онлайн занятие » У 10.5.2020 г. 9.00 - 16.45 2122 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 910 9015
Онлайн занятие » Л 16.5.2020 г. 9.00 - 15.00 ИСК402 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800
Онлайн занятие » Л 17.5.2020 г. 9.00 - 14.00 ИСК402 Международен маркетинг Маркетинг бакалаври дистанционно 908 90800