Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"