Декан
Факултет "Икономика на инфраструктурата"
Директор
Център за подкрепа на ядрената сигурност
Ръководител катедра
Катедра "Национална и регионална сигурност"
Димитър Панайотов Димитров

Проф. д-р Димитър Панайотов Димитров

Служебен E-mail: dimdim@unwe.bg
Личен E-mail: ddimitrov@e-dnrs.org
Телефон: (02) 8195 298 или 498
Кабинет: 5028
Консултации: http://www.e-dnrs.org/?page_id=38