Директор
Център за балкански изследвания

Динко Георгиев Динков

Проф. д-р Динко Георгиев Динков

Катедра "Международни отношения"

Факултет "Международна икономика и политика"

E-mail Служебен E-mail: ddinkov@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 333

Office Кабинет: 3081Научни интереси: европейско сътрудничество и интеграция; външна политика на България; сътрудничество в Югоизточна Европа