Директор
Център за балкански изследвания
Научни интереси: европейско сътрудничество и интеграция; външна политика на България; сътрудничество в Югоизточна Европа