Директор
Център за балкански изследвания

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 17.45 - 21.00 3032 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л сряда 09.45 - 12.15 4056 Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа Международни отношения бакалаври редовно 312 31200
Л сряда 14.15 - 17.30 4056 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л четвъртък 09.00 - 10.30 2029 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения бакалаври редовно 122 12200
Л четвъртък 10.45 - 12.15 3061 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език бакалаври редовно 135 13500
Л 2.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3032А България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 2.12.2017 г. 9.00 - 16.45 3032А България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 68 6800