Директор
Център за балкански изследвания

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 12.30 - 15.00 2123 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика бакалаври редовно 312 31200
Л вторник 16.00 - 17.30 2009 Външна политика на България - част І Международни отношения бакалаври редовно 316 ВП на България І ч.
Л вторник 16.00 - 17.30 2009 Външна политика на България - част І Политология бакалаври редовно 316 ВП на България І ч.
Л сряда 09.00 - 11.30 4053 История на МО след I световна война Международни отношения бакалаври редовно 314 31400
Л сряда 12.30 - 14.00 4056 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения бакалаври редовно 312 31200
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3075 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 126 Европ.интегр.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3075 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение бакалаври редовно 127 Европ.интегр.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3075 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 117 Европ.интегр.3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 3075 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 118 Европ.интегр.3
Л 21.4.2018 г. - 22.4.2018 г. 9.00 - 16.45 3031 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800