Директор
Център за балкански изследвания

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л сряда 10.45 - 14.00 3009 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 17.45 - 21.00 3032 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 68 6800
Л 21.10.2018 г. 9.00 - 14.00 2099 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800