Директор
Център за балкански изследвания

Динко Георгиев Динков

Проф. д-р Динко Георгиев Динков

Катедра "Международни отношения"

Факултет "Международна икономика и политика"

E-mail Служебен E-mail: ddinkov@unwe.bg

Phone number Телефон: (02) 8195 333

Office Кабинет: 3081Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 3075 Външна политика на България - част І Политически науки бакалаври редовно 314 31400
Л вторник 12.30 - 14.00 3008 Външна политика на България - част І Политически науки бакалаври редовно 315 31500
Л вторник 15.00 - 17.30 4053 История на МО след I световна война Международни отношения бакалаври редовно 312 31200
Л сряда 11.30 - 14.00 4056 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика бакалаври редовно 310 31000
Л сряда 14.15 - 15.45 4056 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения бакалаври редовно 310 31000
Л петък 09.00 - 12.15 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 114 ЕИ3
Л петък 09.00 - 12.15 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 115 ЕИ3
Л петък 09.00 - 12.15 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 116 ЕИ3
Л 27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 10.00 - 17.45 2121 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 27.5.2017 г. - 28.5.2017 г. 10.00 - 17.45 2121 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 68 6800