Директор
Център за балкански изследвания

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 12.30 - 15.00 4056 История на МО след I световна война Международни отношения бакалаври редовно 316 31600
Л понеделник 16.00 - 17.30 3037 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения бакалаври редовно 314 31400
Л вторник 08.00 - 10.30 2118 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика бакалаври редовно 314 31400
Л сряда 12.30 - 15.45 3074 История на външната политика на България Международни отношения -напр. бакалаври редовно 317 ИВПБ
Л сряда 12.30 - 15.45 3074 История на външната политика на България Политология -напр. бакалаври редовно 317 ИВПБ
Л четвъртък 09.00 - 12.15 5004 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 100 ЕИ3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 5004 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 101 ЕИ3
Л четвъртък 09.00 - 12.15 5004 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол бакалаври редовно 102 ЕИ3
Л 23.3.2019 г. 9.00 - 14.00 4041 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800
Л 24.3.2019 г. 13.00 - 18.00 4041 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 68 6800