Директор
Център за балкански изследвания

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
13.1.2019 г. 12.00 - 14.00 3061 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
14.1.2019 г. 11.00 - 13.00 4056 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137
14.1.2019 г. 16.00 - 18.00 1083 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
30.1.2019 г. 18.00 - 20.00 5008 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
2.2.2019 г. 10.00 - 12.00 1082 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
4.2.2019 г. 11.00 - 13.00 2121 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 137