Директор
Център за балкански изследвания

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
29.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3031 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. дистанционно магистър 68
29.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3031 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 68
29.1.2018 г. 16.00 - 18.00 3031 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
5.2.2018 г. 11.00 - 13.00 4054 Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа Международни отношения редовно бакалавър 312
5.2.2018 г. 11.00 - 13.00 4054 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 68
5.2.2018 г. 11.00 - 13.00 4054 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. дистанционно магистър 68
5.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4054 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
9.2.2018 г. 11.00 - 13.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
9.2.2018 г. 9.00 - 11.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения редовно бакалавър 122