Директор
Център за балкански изследвания

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност Поток
16.1.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език 135
16.1.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа Международни отношения 312
19.1.2018 г. 12.00 - 14.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език 135
19.1.2018 г. 9.00 - 12.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения 122
20.1.2018 г. 11.00 - 13.00 3050 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. 68
20.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3050 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. 68
20.1.2018 г. 9.00 - 11.00 3050 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. 68