Директор
Център за балкански изследвания

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2018 г. 9.00 - 11.00 4009 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
4.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
4.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения редовно бакалавър 312
5.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 314
7.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2005 Външна политика на България - част І Международни отношения редовно бакалавър 316
7.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2005 Външна политика на България - част І Политология редовно бакалавър 316