Директор
Център за балкански изследвания

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
27.5.2018 г. 9.00 - 11.00 4009 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
1.6.2018 г. 9.00 - 11.00 2005 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
4.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
4.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения редовно бакалавър 312
5.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 314
7.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2005 Външна политика на България - част І Международни отношения редовно бакалавър 316
7.6.2018 г. 9.00 - 12.00 2005 Външна политика на България - част І Политология редовно бакалавър 316
13.6.2018 г. 16.00 - 18.00 3031 България и европейската икономическа интеграция Международен мениджмънт - 3 сем. дистанционно магистър 68
18.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5008 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 68
18.6.2018 г. 18.00 - 20.00 5008 България и европейската икономическа интеграция Международни икономически отношения със спец. "Международен мениджмънт" - 4 сем. дистанционно магистър 68
20.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3075 Външна политика на България - част І Международни отношения редовно бакалавър 316
20.6.2018 г. 11.00 - 13.00 3075 Външна политика на България - част І Политология редовно бакалавър 316
21.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4052 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
21.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Механизъм за приемане на решения в ЕС Международни отношения:"Международна публична администрация" - 2 сем. редовно магистър 68
22.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4056 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения редовно бакалавър 312
22.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4056 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 314
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4052 Механизми за вземане на решения в ЕС Администрация и управление с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4052 Външна политика на България - част І Международни отношения редовно бакалавър 316
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4052 Външна политика на България - част І Политология редовно бакалавър 316
25.6.2018 г. 11.00 - 13.00 4052 Външна политика на България - част ІІ Международни отношения редовно бакалавър 312
25.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 117
25.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Финанси,счетоводство и контрол редовно бакалавър 118
25.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 126
25.6.2018 г. 9.00 - 11.00 4052 Европейска интеграция Икономика с чуждоезиково обучение редовно бакалавър 127
29.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения редовно бакалавър 122
29.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4055 Регионално сътрудничество в Югоизточна Европа Международни отношения редовно бакалавър 312
29.6.2018 г. 13.00 - 15.00 4055 Международни отношения и външна политика на България Международни икономически отношения с преподаване на английски език редовно бакалавър 135
29.6.2018 г. 15.00 - 17.00 4055 ЮИЕ в политиката на ЕС Европеистика редовно бакалавър 312
29.6.2018 г. 15.00 - 17.00 4055 История на МО след I световна война Международни отношения редовно бакалавър 314