Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник [от 10.2.2020 г. до 6.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Магистърски семинар по счетоводство в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л понеделник [от 27.4.2020 г. до 4.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Магистърски семинар по счетоводство в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 09.00 - 12.15 3048 Спецсеминар по счетоводство на банките и публичния сектор Счетоводство бакалаври редовно 118 11800
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 2023 Банково счетоводство Финанси бакалаври редовно 100 10000
Л вторник 17.45 - 19.15 5022 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 19.15 5022 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 16.00 - 17.30 4007 Банково счетоводство Счетоводство бакалаври редовно 101 10100
Онлайн занятие » Л сряда 17.45 - 19.15 3007 Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 13.2.2020 г. до 9.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък [от 23.4.2020 г. до 30.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 1039 Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 15.2.2020 г. - 16.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4055 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 22.2.2020 г. - 23.2.2020 г. 9.00 - 16.45 4005 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски спецсеминар Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 21.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски спецсеминар Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.3.2020 г. 9.00 - 16.45 304 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 17.30 305 Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 17.30 305 Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 13.00 305 Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 13.00 305 Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 17.30 405 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.4.2020 г. 9.00 - 17.30 405 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 10.00 - 12.15 405 Финансиране на политически партии и неправителствени организации Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 9.45 405 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 5.4.2020 г. 9.00 - 9.45 405 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.4.2020 г. 9.00 - 16.45 305 Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800