Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 17.45 - 21.00 4046 Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л сряда 18.30 - 21.00 2093 Счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 1058 Хармонизиране на финансовата отчетност в публичния сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.9.2020 г. - 20.9.2020 г. 9.00 - 17.30 2059 Магистърски семинар по счетоводство във финансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 26.9.2020 г. - 27.9.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 3.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 4.10.2020 г. 9.00 - 13.00 Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 4-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 10.10.2020 г. - 11.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 48 4800
Онлайн занятие » Л 17.10.2020 г. - 18.10.2020 г. 9.00 - 17.30 2059 Магистърски семинар по счетоводство във финансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 24.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 25.10.2020 г. 9.00 - 16.45 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 31.10.2020 г. 9.00 - 15.45 2113 Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 14.11.2020 г. 9.00 - 14.00 Счетоводство на банките Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 1-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 15.11.2020 г. 9.00 - 15.00 2112 Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 21.11.2020 г. 9.00 - 12.15 Финансово-счетоводен мениджмънт в банките Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково - 3-и сем. магистри дистанционно 78 7800
Онлайн занятие » Л 22.11.2020 г. 9.00 - 15.00 2112 Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 28.11.2020 г. - 29.11.2020 г. 9.00 - 17.30 2059 Магистърски семинар по счетоводство във финансовия сектор Счетоводство - 3 сем. - 3-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 12.12.2020 г. - 13.12.2020 г. 9.00 - 17.30 1039 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800
Онлайн занятие » Л 19.12.2020 г. - 20.12.2020 г. 9.00 - 17.30 1039 Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. - 1-и сем. магистри редовно 48 4800