Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"
Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково