Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Извънредна 14.9.2020 г. 13.00 - 14.00 1039 Банково счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 101
Извънредна 14.9.2020 г. 13.00 - 14.00 1039 Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48