Заместник-директор
Регионален център за дистанционно обучение - Хасково
Заместник-ръководител катедра
Катедра "Счетоводство и анализ"

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2020 г. 11.00 - Финансиране на политически партии и неправителствени организации Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2020 г. 9.00 - Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2020 г. 9.00 - Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2020 г. 9.00 - Анализ на финансовите отчети на предприятието Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 30.5.2020 г. 9.00 - Анализ на финансовите отчети на финансовите предприятия Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 11.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 11.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 13.00 - Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 13.00 - Счетоводство на банките Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 9.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 4 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 9.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 3 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 9.00 - Магистърски спецсеминар Счетоводство и контрол – 4 сем., след проф. бакалавър - Хасково дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 31.5.2020 г. 9.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ на банки и небанкови финансови институции" Счетоводство и контрол-Хасково - 2 сем. дистанционно магистър 78
Онлайн изпит » лятна редовна 2.6.2020 г. 16.00 - Магистърски семинар по счетоводство в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 12.00 - Банково счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 101
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 12.00 - Банково счетоводство Финанси редовно бакалавър 100
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 16.00 - Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
лятна редовна 5.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 5.6.2020 г. 16.00 - Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 11.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 11.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 11.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 9.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 9.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 9.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна редовна 6.6.2020 г. 9.00 - Спецсеминар по счетоводство на банките и публичния сектор Счетоводство редовно бакалавър 118
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 10.6.2020 г. 16.00 - Магистърски семинар по счетоводство в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 11.6.2020 г. 16.00 - Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 11.00 - Банково счетоводство Счетоводство редовно бакалавър 101
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 11.00 - Спецсеминар по счетоводство на банките и публичния сектор Счетоводство редовно бакалавър 118
Онлайн изпит » лятна поправителна 16.6.2020 г. 11.00 - Банково счетоводство Финанси редовно бакалавър 100
годишна поправителна 16.6.2020 г. 13.00 - Стандартизация на счетоводството в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 16.6.2020 г. 13.00 - Международни стандарти за финансово отчитане Финансов контрол и финансово право - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Анализ на финансови отчети на предприятията от публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Хармонизиране на финансовата отчетност в публичния сектор Счетоводство със спец. "Финансова отчетност" - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 13.00 - Магистърски семинар по "Счетоводство и анализ в публичния сектор" Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 2 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 4 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство и контрол - 3 сем. дистанционно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 3 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Бюджетно счетоводство Публичен финансов мениджмънт - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Спецкурс по счетоводство в публичния сектор Счетоводство - 2 сем. редовно магистър 48
годишна поправителна 17.6.2020 г. 15.00 - Магистърски семинар по счетоводство в публичния сектор Счетоводство със спец. "Счетоводство и стандартизация в публичния сектор" - 2 сем. редовно магистър 48