Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник 14:00-16:00 четвъртък 10:30-12:30
Научни интереси: институции на гражданското общество, гражданска активност, управление на нестопански организации