Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник 14:00-16:00 четвъртък 10:30-12:30

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) бакалаври редовно 517 ПВП
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 518 ПВП
Л понеделник 16.45 - 19.15 2122 Публична власт и политики Социология,антропология и наука за културата бакалаври редовно 411 ПВП
Л вторник 10.45 - 14.00 3009 Гражданско общество и медии Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 51600
Л сряда 10.40 - 13.10 5022 Икономика на неправителствените организации Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 131 13100
Л четвъртък 09.00 - 10.30 2023 Публична власт и политики Бизнес администрация бакалаври редовно 228 22800
Л четвъртък 12.30 - 14.00 3006 Гражданско общество и медии Медии и журналистика бакалаври редовно 513 ГрОМ1
Л четвъртък 12.30 - 14.00 3006 Гражданско общество и медии Медия икономика бакалаври редовно 514 ГрОМ1
Л петък 09.00 - 10.30 2023 Публична власт и политики Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Л петък 10.45 - 12.15 2023 Публична власт и политики Регионално развитие бакалаври редовно 229 22900
Л 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2005 Публична власт и политики Бизнес администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2005 Публична власт и политики Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Л 6.10.2019 г. 9.00 - 16.45 2005 Публична власт и политики Регионално развитие бакалаври дистанционно 935 93500
Л 26.10.2019 г. 9.00 - 15.00 2099 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800