Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник 09:00-11:00 Четвъртък 11:30-13:30 Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща или през MS Teams

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л понеделник 12.30 - 14.00 4056 (карта) Публична власт и политики Публична администрация бакалаври редовно 233 23300
Онлайн занятие » Л понеделник 14.15 - 15.45 П036 (карта) Публична власт и политики Регионално развитие бакалаври редовно 235 23500
Онлайн занятие » Л вторник 08.00 - 10.30 4043 (карта) Икономика на неправителствените организации Икономика с преподаване на английски език бакалаври редовно 133 13300
Онлайн занятие » Л вторник 12.30 - 14.00 308К (карта) Публична власт и политики Бизнес администрация бакалаври редовно 234 23400
Онлайн занятие » Л сряда 09.00 - 12.15 3009 (карта) Гражданско общество и медии Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 520 52000
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 11.30 208К (карта) Публична власт и политики Социология бакалаври редовно 400 Публ. власт и полит.
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 11.30 208К (карта) Публична власт и политики Медии и журналистика бакалаври редовно 500 Публ. власт и полит.
Онлайн занятие » Л четвъртък 09.00 - 11.30 208К (карта) Публична власт и политики Медия икономика бакалаври редовно 501 Публ. власт и полит.
Онлайн занятие » Л четвъртък 15.00 - 17.30 (карта) Гражданско участие в местното самоуправление Местно самоуправление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 9.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публична власт и политики Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 10.10.2021 г. 9.00 - 16.45 (карта) Публична власт и политики Мениджмънт и администрация бакалаври дистанционно 937 93700
Онлайн занятие » Л 17.10.2021 г. 9.00 - 15.45 Аула (карта) Публична власт и политики Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 733 73300
Онлайн занятие » Л 6.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.11.2021 г. 9.00 - 12.15 (карта) Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 14.11.2021 г. 9.00 - 17.30 (карта) Публична власт и политики Мениджмънт и администрация - Хасково бакалаври дистанционно 733 73300