Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: вторник 12:00-14:00 четвъртък 12:00-14:00 Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Онлайн занятие » Л вторник 14.15 - 15.45 3006 Институции на гражданското общество Публична администрация бакалаври редовно 227 22700
Онлайн занятие » Л вторник [от 11.2.2020 г. до 25.2.2020 г.] 17.45 - 21.00 2112 Гражданска активност и участие Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник [от 10.3.2020 г. до 7.4.2020 г.] 17.45 - 21.00 2112 Гражданска активност и участие Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л вторник [от 21.4.2020 г. до 5.5.2020 г.] 17.45 - 21.00 2112 Гражданска активност и участие Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л четвъртък 14.15 - 17.30 1083 Медиен мениджмънт Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 516 51600
Онлайн занятие » Л четвъртък 17.45 - 21.00 2113 Секторни политики за електронното управление Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Онлайн занятие » Л 7.3.2020 г. 9.00 - 17.30 2092 Гражданско участие и контрол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Онлайн занятие » Л 28.3.2020 г. 9.00 - 16.45 5009 Институции на гражданското общество Публична администрация бакалаври дистанционно 935 93500
Онлайн занятие » Л 29.3.2020 г. 9.00 - 16.45 3073 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800