Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Използвайте служебния ми мейл, ако имате каквито и да е въпроси или искате да се срещнем.

Семестриално разписание

Вид Ден Седмица Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток Група
Л вторник 10.45 - 12.15 2023 Институции на гражданското общество Публична администрация бакалаври редовно 224 22400
Л вторник 17.45 - 21.00 2121 Гражданска активност и участие Публична администрация - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л сряда 09.00 - 12.15 2110 Управление на нестопански организации Администрация и управление с преподаване на английски език бакалаври редовно 137 13700
Л сряда 12.30 - 15.45 4009 Медиамениджмънт Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) бакалаври редовно 514 51400
Л четвъртък 17.45 - 21.00 2110 Секторни политики за електронното управление Електронно управление - 2 сем. - 2-и сем. магистри редовно 38 3800
Л 16.2.2019 г. 9.30 - 17.15 3061 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 17.2.2019 г. 9.00 - 16.45 3061 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 23.2.2019 г. 9.30 - 17.15 3031 Гражданско участие и контрол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. - 2-и сем. магистри дистанционно 38 3800
Л 18.5.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Институции на гражданското общество Публична администрация бакалаври дистанционно 934 93400
У 19.5.2019 г. 9.00 - 16.45 П036 Институции на гражданското общество Публична администрация бакалаври дистанционно 934 9310