Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Използвайте служебния ми мейл, ако имате каквито и да е въпроси или искате да се срещнем.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток