Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: понеделник 14:00-16:00 четвъртък 10:30-12:30

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
17.1.2020 г. 9.00 - 12.00 4046 Икономика на неправителствените организации Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 131
19.1.2020 г. 13.00 - 15.00 1085 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
20.1.2020 г. 11.00 - 13.00 3006 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 229
20.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Публична власт и политики Бизнес администрация редовно бакалавър 228
21.1.2020 г. 9.00 - 11.00 3006 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 227
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2005 Публична власт и политики Регионално развитие дистанционно бакалавър 935
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2005 Публична власт и политики Бизнес администрация дистанционно бакалавър 935
22.1.2020 г. 16.00 - 18.00 2005 Публична власт и политики Публична администрация дистанционно бакалавър 935
25.1.2020 г. 11.00 - 13.00 4052 Гражданско общество и медии Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516
25.1.2020 г. 13.00 - 15.00 2023 Гражданско общество и медии Медии и журналистика редовно бакалавър 513
25.1.2020 г. 13.00 - 15.00 2023 Гражданско общество и медии Медия икономика редовно бакалавър 514
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 411
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 517
27.1.2020 г. 14.00 - 16.00 2005 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518