Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: офлайн: сряда 12:00-14:00онлайн: четвъртък 14:00-16:00Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
зимна редовна 5.1.2021 г. 16.00 - 18.00 Публична власт и политики Мениджмънт и администрация дистанционно бакалавър 936
зимна редовна 8.1.2021 г. 12.00 - 15.00 3048 Икономика на неправителствените организации Икономика с преподаване на английски език редовно бакалавър 132
зимна редовна 8.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2023 Управление на неправителствени организации Публична администрация редовно бакалавър 227
зимна редовна 11.1.2021 г. 11.00 - 13.00 3006 Публична власт и политики Регионално развитие редовно бакалавър 232
зимна редовна 11.1.2021 г. 9.00 - 11.00 3006 Публична власт и политики Публична администрация редовно бакалавър 230
зимна редовна 12.1.2021 г. 9.00 - 12.00 3006 Публична власт и политики Бизнес администрация редовно бакалавър 231
зимна редовна 17.1.2021 г. 12.00 - 14.00 Управление на неправителствени организации Публична администрация дистанционно бакалавър 935
зимна редовна 17.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
зимна редовна 20.1.2021 г. 9.00 - 12.00 4052 Гражданско общество и медии Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 518
зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Публична власт и политики Социология,антропология и наука за културата редовно бакалавър 412
зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медии и журналистика) редовно бакалавър 519
зимна редовна 21.1.2021 г. 9.00 - 12.00 2007 Публична власт и политики Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 520
зимна редовна 23.1.2021 г. 9.00 - 11.00 Публична власт и политики Мениджмънт и администрация - Хасково дистанционно бакалавър 732