Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: Понеделник 09:00-11:00 Четвъртък 11:30-13:30 Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща или през MS Teams

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток