Заместник-декан по качеството и международното сътрудничество
Факултет "Управление и администрация"
Научен секретар
Катедра "Публична администрация"
Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Доц. д-р Деница Антонова Горчилова-Атанасова

Служебен E-mail: denitsa.gorchilova@unwe.bg
Личен E-mail:
Телефон: (02) 8195 487
Кабинет: 5033
Консултации: вторник 12:00-14:00 четвъртък 12:00-14:00 Моля Ви предварително да се свържете с мен по електронна поща.

Сесийно разписание

Ден Час Зала Дисциплина Направление/Специалност ОКС Поток
4.6.2020 г. 14.00 - 16.00 3074 Институции на гражданското общество Публична администрация редовно бакалавър 227
4.6.2020 г. 16.00 - 18.00 3074 Институции на гражданското общество Публична администрация дистанционно бакалавър 935
5.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2121 Гражданска активност и участие Публична администрация - 2 сем. редовно магистър 38
5.6.2020 г. 16.00 - 18.00 2121 Секторни политики за електронното управление Електронно управление - 2 сем. редовно магистър 38
6.6.2020 г. 11.00 - 13.00 4055 Управление на здравеопазването Публична администрация със специализация "Здравен мениджмънт" - 3 сем. дистанционно магистър 38
6.6.2020 г. 13.00 - 15.00 4055 Гражданско участие и контрол Публична администрация със спец. "Държавна администрация" - 3 сем. дистанционно магистър 38
9.6.2020 г. 13.00 - 15.00 4052 Медиен мениджмънт Общ. комун. и инф. науки(Медия икономика) редовно бакалавър 516